Yön Hazineleri

Bu başlığı en son oryantiring sporu özel çocuklarla birlikte uygularken kullanmıştık ve oldukça yaratıcı bir başlık olmuştu. Farklı gelişim alanları açısından oryantiring çalışmalarının özel eğitime gereksinim duyan çocukların gelişiminde sağlayacağı yararlar bize bu başlıkta ki yaratıcı sinyali vermişti.

Esasen bu spor fiziksel ve zihinsel uyumun en güzel örneklerinden biridir. Sadece fiziksel performansa dayalı bir koşu değil, beden ve zihnin uyumlu ve aynı anda çalışmasını gerektiren zevkli bir spor dalıdır. Renk seçimini yapabilen veya göremeyen herkesin sonuca gidebileceği eğitici bir spordur.

Her türlü arazi ve iklim şartında harita ve pusula yardımıyla amaç yön bulmak olduğu için; İskandinav kökenli insanların ataları olan Vikinglerin, yön bulmada sahip olduğu iç güdülerine büyük etkisi olduğu söylenir.

Hatta Birinci Dünya Savaşından sonra İkinci Dünya Savaşı öncesinde zamanla çeşitlenmeye başladığı için direniş grupları Oryantiring bilgileri sayesinde Alman ordularına karşı büyük avantaj sağladıklarından dolayı Hitler savaş sırasında Norveç’te Oryantiringi yasaklamıştır.

Haliyle insanoğlu bu, neyi nerede kullanacağını iyi biliyor. Herkes açısından özgürce oynanabilen bu sporu dahi savaş alanında kullanabilme yetisini asla kaybetmiyordu. Kimileri bu sporla savaş kazanırken, kimileri özel çocukların gelişimi için kullanıyor; Onların öz bakım, bilişsel gelişim, sosyal gelişim, motor gelişim ve dil gelişimi açısından ne kadar önemli bir etki yarattığını fark ediyor ve uyguluyordu.

Şimdi de bu ismi yine farklı gelişim gösteren gruplar yararına geliştirilen bir yatırım çalışması için kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde ilginç bir yaşanmışlığı da gözler önüne sermek istiyorum… Muhtemelen bir süre sonra burada kaleme aldığım notları bir hikâye olarak seyretme şansını yakalayabiliriz.

OrienteeringStuff

– Ateşte Sönük –

29.09.2013 – 10:25