Etiket arşivi: bm

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Yöntemleri

Türkiye, taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi’ni (EHS) 30 Mart 2007’de imzalamıştır ve EHS bağımsız Türk mahkemelerinin doğrudan başvurabileceği bir hukuk ilkesini oluşturmaktadır.

3 Aralık 2008’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen 5825 sayılı Kanunla onaylanmış ve onay süreci, 27 Mayıs 2009’da 2019/15137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tamamlanmıştır. 28 Mayıs 2009’da BM Genel Sekreterliğine belgeleri sunmayı takip eden 30 günün ardından, Türkiye Cumhuriyeti için bağlayıcı olmuştur.

Bu bilgiler ışığında Türk Hükümeti her yıl EHS’e göre yaptığı çalışmaları BM Genel Sekreterliğine rapor olarak sunmak zorundadır. Bu sürece paralel olarak BM Türkiye Mukim Koordinatörlüğü ise Türkiye’de yer alan belirli Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) “Gölge Rapor” ister. Engelli bireylerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını teşvik eden BM bu rapor ile Türkiye’de hakların korunması, geliştirilmesi ve artırılması için önemli fırsatları gözden kaçırmamayı amaçlar.

Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez bir siyasi parti temsilcisi olarak (İYİ Parti Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Danışmanlığı-2019) BM Türkiye Mukim Koordinatörlüğü ile diyaloglar geliştirdik. Bu kapsamda İYİ Parti milletvekillerimizin TBMM’de gündeme taşıdığı meclis soru önergesi ve kanun tekliflerine hükümetimiz tarafından verilen cevapların BM Mukim Koordinatörlüğünce EHS’e göre yorumlanması için ortak çalışma geliştirilebileceği görüşülmüştür.

BM-Ekran.JPG
Birleşmiş Milletler Mukim Türkiye Koordinatörü İrena Vojáčková-Sollorano ve İYİ Parti Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Danışmanı Kemal Ateş, BM Türkiye Mukim Koordinatörlüğü, 11 Nisan 2019, Ankara

Ülkemizde 2002 yılında toplam nüfusun 12.29’unu sağlık değerlendirme raporu yüzde kırk veya üzerinde olan vatandaşlarımız temsil ediyordu. Yani 8.5 milyon civarında engelli birey yer almaktaydı. Şuan bu sayının 12 milyon civarında olduğu öngörülmektedir. Dolayısıyla gittikçe artan bir durum söz konusu… Dolayısıyla bu tablo engellilikle mücadelenin daha ciddi ve etkili platformlara taşınmasının son derece önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesinin 9 Kasım 2018’de “engelli çocuklar da dahil olmak üzere engellilerin temsilci örgütleri aracılığıyla Sözleşme’nin uygulanması ve izlenmesine katılımı hakkında Genel Yorumlar” ile sağladığı dağıtımda gördüğümüz üzere engellilere ilişkin karar alma süreçleri, sürekli danışmanlık ve aktif bir şekilde sürece dahil etmek, engelli çocukları dahil etmek, tam ve etkin katılım sağlanması konularında önemli tavsiyeler yer almaktadır.

Dolayısıyla yetki ve yetkinliklerimiz çerçevesinde Türkiye STK Gölge Raporunda yer alan soru ve sorunları milletvekillerimiz aracılığıyla BM-EHS’e atıfta bulunarak TBMM gündemine taşımış bulunmaktayız. İlgili Bakanlıklarımızdan soru önergelerine gelen cevapların tamamlanması ile gerekli adımları atmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kemal ATEŞ