Entegre Süt Tesisleri

Kırsal Kalkınma Programları, Süt ve Süt Ürünleri

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşeni olarak kuruldu.

Kırsal Kalkınma Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemde ki öncelikleri ve ihtiyaçları dikkate alarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Topluluk standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Programın 1. Uygulama Fazı 20 ilde gerçekleşecek. Biz ise Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik yatırımlarımızı ilk olarak Ankara’da 250 başlık, Karaman ve Çankırı’da 100 başlık çiftlikler için kullanmaya başladık. Şuan üç bölgede de şantiyelerimizi kurduk ve çalıştırıyoruz.

Yatırım hedeflerimizi netleştirdikten hemen sonra tedbir olarak; Gıda işleme sektörünün sürdürülebilir uyumuna katkıda bulunulması, yeni teknolojiler, yenilikler sunarak ve Topluluk standartlarına uyumuna önem vererek tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratıp, iç pazarda daha kolay rekabet etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Böylece gıda işleme sanayisine destek olan bu çabamız bölgesel kırsal gelişme eşitsizliklerinin düzelmesine katkıda bulunurken bir yandan da daha az gelişmiş bölgelerde istihdam fırsatlarının doğmasına neden oluyor.

Dolayısıyla süt ve süt üreten tarımsal işletmelerde yeni teknolojiler kullanarak performans ve rekabet güçlerini artırmayı düşünüyoruz. Haliyle perakende düzeyindeki yatırımlarımızın bir sonraki programı ise “Entegre Süt Toplama ve İşleme Ağının Kurulması” olacaktır.

kırsal kalkınma

11.11.2013 – 14:40

Kemal Ateş – Kırsal Kalkınma Programları, Süt ve Süt Ürünleri