Modern Zamanların Robin Hood’ları

Modern zamanların Robin Hood’ları inanıyorum ki bilişimciler olacaktır…

Bi gözümüz, bazen bi kulağmız, çoğunlukla yüreğimizin bi sesi engelli bireylerin hayatlarını anlamakta olsun… Biliyorsunuz ki anlamakla, sevmekle başlar her şey… Sonra fikirler, çözümler, etkileşerek ve çoğalarak gelecektir… Engelsiz bir yaşamın, engelsiz bir dünyanın oluşması, bilişim dünyası ve bilişimciler olmadan olmaz… Bahsettiğimiz gibi, geçtiğimiz yıllarda 2009 AB İlerleme Raporu açıklandı. Çocuk hakları, engelli hakları özellikle de zihinsel yetersizliği olanlar konusunda ülkemizin durumu umut verici gibi görünmekle birlikte; şu an, şimdi okul öncesinde, ilköğretimde okuyan, okul ve eğitim sisteminin içinde olmayan yüzbinlerce, milyonlarca  engelli çocuk ve ailleri için umutlu bir anlam değeri taşımamaktadır… Bilgi ve teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırmada ulaştığı yer ile bizim insanımızın bundan yararlanması arasında dağlar kadar açık var, fark var…

İşte aynı zamanda o nedenledir ki; engelsiz yaşam gereksinimi içinde olanlara modern zamanın robin hood etkisini sunmaya en çok bilşimciler yakındır….

 

Özgünlüğünüz için bir yaratıcılık egzersizi…

Bilgi ve teknoloji 21.yüzyılın dünyasında hemen her şeyi etkiliyor, değiştiriyor; geliştiriyor, hızı ise baş döndürüyor… Modern toplumların yaşamında bilişimin etkilemediği bir alan neredeyse yok. O nedenle çağımızın adı, aynı zamanda bilişim çağı. Bu çağda yaşanabilir, ekolojik bir dünya için zayıfların, yoksulların, güçsüzlerin, çocukların, yaşlıların, yetersizliği olan bireylerin (engellilerin) veya genel olarak dezavantajlı grupların yaşamlarının iyileştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılmasına, bilişimcilerin yaratıcılıkları; olağanüstü katkılar, buluşlar, modeller, girişimler sunabilir. İlginizi, dikkatinizi bu grubların üzerinde lütfen daha fazla yoğunlaştırınız. Her fikrinizde, ürününüzde engelli çocukları, bireyleri de birkaç dakika düşününüz… Varsayın ki bu kendi gelişiminiz, özgünlüğünüz için bir yaratıcılık egzersizi…

 Kemal ATEŞ