Kapım İçeriden Açılır

Saklandığın yerden çık Dost;

Yahudiler, Filistin’de Müslümanlar, Avusturya’da Aborjinler, Yeni Zelanda’da Maurilier, Amerika’da Kızıldereliler, Amazon’daki yerliler hatta Alaska’da Eskimolar arasında saklanıyor olsan dahi, çık gel.

Gel ki sükûnet sağlansın, bir müddet sonra münakaşalara, iltifatlara ve kavgalara tutuşabilelim. An itibarı ile başına tâcını kondurduğumuz esmer güzelinin hatrına bir fincan ile nâz u niyâzı ber-taraf edelim.

Kapım içeriden açılır, gel yeter ki.

30.01.2013, Ankara, Turkiye, Kemal ATEŞ